นักเขียน

นักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน : ฐานิกา หนองแว่น

วันเกิด : 07 สิงหาคม 2534

อายุ : 32 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน : เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 5 ปี ใช้ทักษะในการเขียนจัดทำบทความขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมการสร้างเขียนผลงานบทความได้อย่างหลากหลายแนวด้วยกัน อีกทั้งยังมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนผลงานตามข้อแนะนำได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน : มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการบทความเป็นอย่างมาก พร้อมการสร้างสรรค์เนื้อหาผลงานขึ้นมอย่างมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมีการใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนอย่างมีความเหมาะสมและถูกต้อง โดยก่อนหน้าเคยทำงานเป็นนักเขียนบทความออนไลน์มาก่อน จึงทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความแนวต่างๆเป็นอย่างมาก ต่อมาในปัจจุบันซึ่งได้ทำงานให้กับเว็บ datavisible.com

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ (datavisible.com)

ที่อยู่: 40/1 ม.5 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อีเมล:[email protected]